Vi investerar i lokala världsmästare

På Fort Knox brinner vi för och investerar i unika entreprenörer med starka idéer. Det handlar om små och medelstora företag i många olika branscher som sätter prägel på vår plats och gör den mer spännande. Flera av dem håller världsklass, eller är på väg mot den absoluta toppen.

Vi kallar dem lokala världsmästare. Här nedan har du chansen att få veta lite mer om de högintressanta entreprenörer som vi investerat i – och även ett par exitbolag som vi investerat i, men som nu gått vidare med nya ägare.

Elastisys

Säkerhet och regelefterlevnad med kubernetes

Elastisys hjälper europeiska organisationer att öka sin innovationstakt genom så kallad cloud-native molnteknik baserad på öppen källkod, med ett fokus på säkerhet och regelefterlevnad. Typiska kunder har molnapplikationer med behov av att uppfylla regulatoriska krav såsom GDPR och branschspecifika föreskrifter exempelvis inom hälso och sjukvård. Elastisys erbjuder sin plattform som en managerad preunumerationstjänst på europeiska molnpartners kompletterad med expertkonsulting och utbildning

Bolaget startade som ett avknoppningsföretag från Umeå universitets starka forskning inom området. Företaget, med huvudkontor i Umeå och ett ytterligare kontor i Lund, har en internationell och högutbildad personal vars arbete kännetecknas av en stark lärandekultur, internt såväl som externt. Tillsammans med Fort Knox planerar företaget att ytterligare accelerera på sin redan snabba tillväxt.

 

Webbplats: https://elastisys.com/

Impactpool

Samlar talanger för att lösa globala utmaningar

Impactpool är världens största karriärplattform med fokus på positiv impact. Impactpool kopplar samman människor som vill ha en professionell karriär där de bidrar till en hållbar framtid med organisationer som arbetar för att lösa världens största problem. Genom plattformen får både organisationer och kandidater stöd av AI-matchning baserat på organisationens behov och kandidaternas erfarenhet och intresse.

 

Bolaget erbjuder olika tjänster, inklusive en SaaS-tjänst som automatiserar för organisationer och företag att nå ut till rätt kandidater samt ett integrerat ATS (Rekryteringssystem) speciellt utvecklat för internationell rekrytering. De har också en jobbplattform som listar aktuella jobb inom impact-sektorn, samt en rad karriärutvecklingsresurser såsom coaching och karriärevents. Impactpool har över 750 000 registrerade kandidater och över 2 200 företag som använder plattformen, inklusive högprofilerade kunder som FN, UNICEF, Världsbanken och WHO

 

Webbplats: www.impactpool.org

Crosser Technologies

Integrations- och analysplattform för industrier.

Crosser är ett mjukvarubolag som utvecklar och tillhandahåller en avancerad digital integrations- och analysplattform för industrier. Plattformen möjliggör unik realtidsberbetning av strömmande data samt integration av stora datamängder över en mängd olika system, sensorer och molntjänster.

Crossers plattform använder en hybridstrategi vilken gör att kunder kan använda såväl avancerade molntjänster som on premise-lösningar i sina verksamheter.

 

Webbplats: www.crosser.io

Disruptive Venture

Norrlands mest operativa investerare

Brain Stimulation

Rehabilitering av strokepatienter

Brain Stimulation utvecklar innovativa lösningar för att diagnostisera och behandla patienter som lider av neurologiska manifestationer relaterade till biverkning av stroke. Antalet personer som drabbas av stroke har ökat kraftigt under de senaste tre decennierna och fortsätter att öka över hela världen. Denna utveckling förstärker behovet av innovativa lösningar som kan adressera det underliggande problemet.

Brain Stimulation har två mål, (1) att effektivisera screening och diagnos av neurologiskt underskott och möjliggöra en mer omfattande testverksamhet, samt (2) att utveckla och tillhandahålla en banbrytande och engagerande digital terapiplattform med rehabiliteringsverktyg för patienter baserade på augmented reality.

 

Webbplats: www.brainstimutation.se

Enduce

En ny standard för duschgolvbrunnar

Enduce driver med världsledande teknik omställningen till miljö- och klimatsmarta duschar. Uppvärmning av tappvarmvatten utgör den enskilt största energiförbrukaren efter lokaluppvärmning, för både bostäder och hotell. Det mesta av tappvarmvattnet används till just duschning.

Enduce har utvecklat världens effektivaste teknik för energiåtervinning ur duschvatten med en energiåtervinningsgrad på 71-75% (verifierad av RISE, januari 2022). Tekniken minskar tappvarmvattenförbrukningen och energiåtgången drastiskt jämfört med en traditionell dusch – utan att göra avkall på komfort, hygien, eller design. Utöver en ledande effektivitet har man också utvecklat ett användarvänligt rengöringssystem som motverkar de igensättningar som tidigare har utgjort ett hinder för energiåtervinning ur gråvatten.

Sammantaget är Enduce ensamt om att lyckas kombinera en ledande effektivitet med enkel rengöring och ett överkomligt pris, som gör produkten ekonomiskt tillgänglig och lönsam. Bolaget bidrar därmed med en viktig pusselbit i omställningen till ett hållbart samhälle.

 

Webbplats: www.enduce.se

Vitala

Vårdplattform för medicinsk träning och rehabilitering

Vitala är en digital vårdplattform som hjälper hälso- och sjukvården att skapa ökad fysisk aktivitet bland patienter med kroniska sjukdomar och smärtbesvär för att bromsa sjukdomsutvecklingen, minska risken för följdsjukdomar och uppnå en hållbar hälsa. Vitala består av ett webbgränssnitt för vårdbolag och en medicinsk träningsapp för patienter. Vitala-appen är en CE-märkt medicinteknisk produkt som kan bli förskriven av vårdgivare som ett digitalt läkemedel. Appens evidensbaserade program hjälper patienter med kroniska sjukdomar till medicinsk träning och rehabilitering som är anpassad efter deras medicinska diagnoser, funktionsförmåga, smärtbesvär och dagsform.

Grundarteamet består av syskonen Jesper, Petter och Lisa Aasa som tillsammans har flera års erfarenheter inom medicin, juridik, ekonomi, affärsutveckling och entreprenörskap.

 

Webbplats: www.vitala.health

Coeo
Framtidens plattform för hållbara konferenser och event

Coeo utvecklar digitala verktyg för att öka kvaliteten i konferenser för deltagare på plats och distans. Klimatomställning och Covid-pandemin har redan börjat förändra den tidigare reseberoende konferensbranschen, men det är bara början av en gigantisk omställning som kommer ta många år. Konferenser och andra typer av möten spelar en viktig roll för samhällets kunskapsspridning och ekonomiska utveckling, där det fortfarande saknas bra digitala verktyg.

 

Coeos mål är att visa vägen och erbjuda arrangörer nya sätt att skapa hållbara och engagerade möten.

Bolaget är baserat i Umeå, men siktar på att växa internationellt. Deras möteskunder har redan haft deltagare från över 70 olika länder.

 

Webbplats: coeo.events

Haldor
Tjänster som sparar tid för lärare

EdTech-företaget Haldor var först i världen med att utveckla pedagogiska tjänster som är sömlöst integrerade i Microsoft Teams. Tack vare Haldors tjänster kan lärare och elever arbeta helt i den plattform de använder dagligen, Teams, och de slipper hoppa mellan olika plattformar. Det förenklar skolvardagen och sparar tid som lärare istället kan lägga på sina elever. Med Haldors modulbaserade tjänster kan skolor skräddarsy Microsoft Teams genom att komplettera med de tjänster de behöver, t.ex. planering, bedömning, närvaro och utvecklingssamtal. Om de väljer alla tjänster blir Teams en modern, skalbar lärplattform för lärare, elever, skolledning och vårdnadshavare.

Haldor brinner för tillgänglighet och erbjuder uppskattade funktioner, t.ex. uppläsning och översättning, som stöttar elever med läs- och skrivsvårigheter. Även vårdnadshavare kan få stöd av samma funktioner vilket ökar inkluderingen och gör dem mer delaktiga i sitt barns utbildning och skolgång, oavsett vilket språk de talar.

Haldor har kunder över hela världen och huvudkontoret ligger i Sundsvall. Tillsammans med Fort Knox ska företaget öka takten i sin internationella expansion.

 

Webbplats: haldor.se

Nordprofil
Norrländsk plåtbeklädnad

Nordprofil är en av Norrlands största tillverkare av byggplåt till tak och fasad, med verksamheter på flera orter och lokal tillverkning.

Företagets nisch är kompletta plåtlösningar som hantverkarna ska kunna montera på egen hand, på plats. Med personlig service av erfaren och kunnig personal erbjuds kunden en lösning för helheten, oavsett om det är en friggebod eller en industrihall. Med service över hela landet levererar Nordprofil enligt mottot ”rätt produkt, i rätt tid och till rätt pris” till både företag och privatperson. Nordprofil har för närvarande tillverkning och försäljning på de tre Norrländska orterna Örnsköldsvik, Luleå och Vännäs

 

Webbplats: Nordprofil.se

Polskenet
Attraktiv affärspartner för Norrländska bolag

Polskenet är en norrländsk industri/teknik-koncern med ambitionen att vara den bästa partnern för mellanstora (40-200 mkr), lönsamma företag och duktiga entreprenörer. Polskenet investerar i företag med stort kunnande inom sin bransch med strategin att vara en engagerad och ansvarstagande ägare som äger och utvecklar över lång tid och utan bortre gräns. Fokus är det vi kallar ”lätt industri” och god tillväxt över tid skapas genom att investeringar inom ett antal olika affärsområden med olika sorters duktiga människor. Polskenet och dess investerare bidrar till varje företags fortsatta utveckling genom aktivt ägararbete och ett nätverk med spetskompetens inom en lång rad områden.

Polskenet tror på entreprenören, personalen och på kvalitén i relationer med kunder och leverantörer som redan byggts upp och gjort företaget framgångsrikt. Varje bolag i koncernen leds av självständiga ledningsgrupper där Polskenets roll är att addera kompetens och kapital för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling. Situationer som möjliggör investeringar kan vara generationsskiften, hel- eller delförsäljningar av grundare/ägare, internationalisering, strategiska utmaningar eller tillväxtfaser. Med fokus och kunnande får Polskenet en unik position för intressanta affärer med stark avkastningspotential.

 

Webbplats: polskenet.se

Voady
Innovativ plattform för salonger

Voady är ett bolag som har som målsättning att förändra och förbättra frisörbranschen med hjälp av digital teknik. Baserat på en gedigen branscherfarenhet har man utvecklat en innovativ digital plattform som förstärker salongernas erbjudande, ökar frisörernas lönsamhet och effektiviserar det dagliga arbetet genom mindre administration. Plattformen består av ett komplett affärssystem med kassa, kalenderfunktioner, lagerhantering, kundregister, integrerad bokföring och den mest avancerade online-bokningen som finns på marknaden. Utöver detta utvecklas kontinuerligt nya moduler som adresserar behov som artikuleras av branschen.

Grundaren Elin Sjöström lyfter att plattformen är utvecklad av frisörer för frisörer, vilket borgar för en gedigen förståelse för de utmaningar som frisörbranschen står inför samt en enastående passform mellan Voadys plattform och branschens behov. Med Fort Knox som investerare är vi redo att skala upp vår verksamhet på ett snabbt, hållbart och professionellt sätt.

 

Webbplats: voady.se

Förenade Matfabrikanterna
För en smakrik framtid

Förenade Matfabrikanterna äger och utvecklar småskaliga och högkvalitativa livsmedelsproducenter med tillväxtpotential. Bolaget grundades 2017 av entreprenörerna Robin Karlsson och Fredrik Jonsson, ägare till Vindelns Rökeri AB. Genom lärdomarna från tillväxtresan i Vindelns Rökeri var grundarna övertygade om att fler småskaliga livsmedelsproducenter skulle behöva samma stöd och fokus på försäljning och marknadsbearbetning.

Matfabrikanterna har sedan starten genomfört investeringar i de högkvalitativa och lokala livsmedelsproducenterna Vindelns Rökeri, Norums Fiskrökeri, Bryggverket, Fam. Hansen Chark samt Fru Hellmans Choklad. Matfabrikanterna vilar på ledorden trovärdighet, respekt och framtid. Konceptet är enkelt och innebär att genom centralisering av försäljning, produktionsledning och administration tillåta livsmedelsentreprenörerna att fokusera på det de är bäst på; att producera högkvalitativa produkter.

 

Webbplats: matfabrikanterna.se

Duå
Två som gör Umeå godare

Duå i Umeå har kallats en av Sveriges bästa delikatessbutiker. Sedan 2006 har bröderna Per och Lars Åkerlund kämpat för ett godare Umeå – och blivit det självklara tillhållet för stadens gourmander. Här hittar du hängmörat kött, mogna ostar, nyrostade kaffebönor och mycket annat gott. Och det stannar inte där. bröderna tycks alltid ha nya, roliga saker på gång. Sedan starten har Duås verksamhet förutom delikatessbutik, bland annat innehållit matstudio, dryckesprovningar och, inte minst, den internationellt uppmärksammade ”hidden boutique bar” Open/Closed.

– Tillsammans med Fort Knox jobbar vi för att skapa mötesplatser kring mat och dryck som inspirerar och bidrar till den gastronomiska scenen i Umeå, berättar bröderna Åkerlund. Då vi delar deras passion för Umeå och Norrland kändes det som en naturlig samarbetspartner.

 

Webbplats: duå

Väven i Umeå AB
Umeås mötesplats

I spetsen för Väven står Fort Knox och Umeå kommun i ett djärvt partnerskap – ett sammanlänkande av två aktörer som förenas av en gemensam vision. Det samägda fastighetsbolaget Väven i Umeå AB äger och förvaltar byggnaden Väven. Fort Knox och Umeå kommun är i sin tur bolagets hyresgäster.
Med Umeå kommun och Fort Knox som beställare har norska Snöhetta skapat ett arkitektoniskt landmärke av högsta internationella klass.

Umeå kommuns cirka 15 000 kvadratmeter i Väven består till stor del av lokaler skräddarsydda för kreativitet och skapande. Här hittar du bland annat Umeå stadsbibliotek på tre våningsplan, Kvinnohistoriskt museum, flera skaparverkstäder, filmsalar, lokaler för konst och mycket mer. Många av kommunens moderna och kreativa lokaler kan hyras eller lånas av allmänheten.

På Torget hittar du flera av Blå Husets verksamheter. Stora Hotellet, hotell U&Me, Gotthards krog, Kulturbageriet och konferensanläggningen P5. Delikatessbutiken DUÅ, Två Fiskare och Linné och Grankvist är också delar av torget.

 

Webbplats: vaven.se

Umecrine Cognition
Läkemedel vid leversvikt

Umecrine Cognition utvecklar läkemedel mot neurologiska störningar i centrala nervsystemet, CNS som orsakas av endogena CNS-aktiva steroider (GABA-steroider). Företaget är inriktat på utveckling och kommersialisering av nya terapier för att behandla hepatisk encefalopati hos patienter med leversjukdom, ett växande område med höga medicinska behov.

Hepatisk encefalopati är en allvarlig neuropsykiatrisk och neurokognitiv komplikation vid akut och kronisk leversjukdom som sträcker sig från minimal till öppen hepatisk encefalopati, kännetecknad av nedsatt kognitiv och motorisk funktion och med symptom som sträcker sig från desorientering till koma.

 

Webbplats: umecrinecognition.com

Amplifier Theraputics
Tidigare Betagenon
Träning i tablettform

Ett ”diet och träningspiller” som ett helt nytt läkemedel mot fetma, typ 2 diabetes och hjärt-kärl sjukdom
För mycket och fel mat, och för mycket stillasittande har orsakat en global epidemi av fetma, typ 2 diabetes med ökad risk för hjärt-kärl sjukdom. Bantning och motion kan effektivt förhindra/bota dessa sjukdomar, men det är lätt att slarva med maten och motionen. De goda effekterna av att äta mindre och att träna beror till stor del på att enzymet AMPK aktiveras i kroppen. Ett hett efterlängtat mål för att minska denna globala sjukdomsepidemi har därför varit att kunna aktivera AMPK med ett läkemedel istället för med sträng diet eller hård träning.

Amplifier Theraputics har lyckats utveckla en AMPK aktivator, O304, som fungerar som ett ”diet och träningspiller” i djur. Bolaget har i samarbete med UCMM vid Umeå Universitet visat att O304 minskar fetma och diabetes och förbättrar hjärt-kärl funktion och den fysiska uthålligheten. Utvecklingen av O304 mot ett läkemedel har därefter tagit avgörande steg, i och med att O304 är den första direkta AMPK aktivatorn i världen som framgångsrikt testats i kliniska prövningar i människa. O304 har klarat en klinisk Fas I säkerhetsstudie och nyligen avslutades en Fas 2a studie i typ 2 diabetiker utan några allvarliga biverkningar.

-Fort Knox, tillsammans med Amplifier Theraputics, har på ett effektivt och obyråkratiskt sätt via att sätta realistiska men avgörande delmål under lång tid finansiellt stöttat vårt komplicerade arbete med att utveckla O304, och att stegvis reducera den höga risk som finns inom läkemedelsutveckling.

 

Webbplats: amplifier-tx.com

Sportswik
Innovativ bevakning av sport

Sportswik är en app och mediaplattform som gör att alla på matchen kan fota, filma, kommentera och rapportera mål & matchhändelser med några enkla knapptryck. Mediaplattformen samlar upp allt som rapporteras och skapar utan behov av redaktionell hand samma typ av bevakning för matcher och serier som idag bara finns för eliten. Sportswiks mål är att demokratisera mediabevakningen av idrott genom ett nischat socialt media som ger alla lag och serier, oavsett ålder och nivå, samma möjligheter till rapportering, statistik och bevakning som de stora lagen.

Sportswik har vuxit snabbt och bland annat blivit officiell app och mediapartner till Stockholms Fotbollförbund, Västerbottens Fotbollförbund och S:t Eriks-Cupen som omfattar all ungdomsfotboll i Stockholm. Sportswik har nu drygt 120 000 medlemmar och bara den senaste månaden har det laddats upp hela 12 000 bilder och videoklipp, skrivits 17 000 matchkommentarer och hejarop, och rapporterats 140 000 mål och matchhändelser.

– Det känns jättebra att få med oss Fort Knox på vår spännande resa. En partner med bra människor och entreprenörsfokus, som har resurser att följa med oss länge, och gjort framgångsrika investeringar tidigare tillsammans flera av våra befintliga ägare. Säger Martin Wiklund VD Sportswik.

 

Webbplats: sportswik.com

Brännland Cider
Iscidern från Umeå som erövrar världen

Tanken var att tillverka cider på äpplen från trädgårdar i Umeå. Men äpplena ville något annat. Så det blev iscider istället. Och en internationell succé som det regnat priser över. – I dag finns vi i ett tiotal marknader inklusive USA och Storbritannien, berättar Andreas Sundgren, vd och cidermakare på Brännland Cider.Allt började 2010 när Andreas Sundgren – som då lämnat mjukvarubranschen för att han ville jobba med annat – drog igång Brännland Cider.
Efter två års försök, misslyckanden och nya upptäckter kom vi till slutsatsen att svenska äpplen i kombination med det kalla norrländska klimatet lämpade sig bäst för att framställa iscider. Iscidern har sitt ursprung i Quebec i Kanada och är ett isvin gjort med äpplen istället för vindruvor. För att det ska få heta iscider måste den äppelmust som används vid framställningen koncentreras med hjälp av naturlig kyla.

Fort Knox har varit involverade i Brännland Cider sedan starten.
– Utan Fort Knox hade vi inte kunnat genomföra vår satsning.
De har arbetat långsiktigt med investeringen och vi är mycket glada att ha dem med på resan. Säger Andreas Sundgren Graniti, VD och cidermakare Brännland Cider

 

Webbplats: brannlandcider.se

IceHotel AB
Iskallt uppdrag i norr

ICEHOTEL AB i Jukkasjärvi är en av Sveriges mest unika internationella reseanledningar. Gästerna kommer från 80 länder och 75 procent är utländska. ICEHOTEL har fått många priser genom åren och blev utsett till Nordens bästa varumärke för något år sedan. Utöver ett hotell är det också en av Sveriges största konsthallar, som återuppstår varje år med hjälp av ett 50-tal konstnärer.

Under 2016 byggdes ICEHOTEL 365. Det är en hållbar byggnad, med is och snökonst samt en isbar och utställningsrum där det är -5C under hela året. Kylmaskiner behövs under barmarkstiden och får då sin energi från solcellspaneler. Midnattssolen ger solkyla.

Verksamheten har 120 årsarbetskrafter med en huvuddel av anställda under vinterperioden.

– Fort Knox har bidragit med investeringskapital och kunnande som ska göra verksamheten mycket lönsam, berättar Yngve Bergqvist, grundare av ICEHOTEL.

 

Webbplats: icehotel.com

Campus X i Umeå
Fastigheter för kunskap och lärande

CampusX är ett fastighetsbolag grundat av Wallenberg Foundations AB och Fort Knox. Syftet med Campus X är att skapa och äga attraktiva fastigheter i närheten av universitet för att skapa goda förutsättningar för utbildning och forskning.

Några av fastighetsinnehaven i Umeå är, Bildmuseet, konsthögskolan, forskning och innovationscentret Sliperiet, samt studentbostadsområdet Tvistevägen. Just nu byggs ytterligare 500 nya campusnära studentlägenheter i bästa läge.

 

Webbplats: campusx.se

Future Ordering
Digital ordering i framkant

Tjänsten Future Ordering hanterar en obruten kedja från marknadsföring/lojalitet, förbeställning via webb, mobil och kiosk till delivery – helt integrerat mot restaurangers kassasystem. Bakom företaget finns erfarenhet från tio års arbete med digitala beställningar som idag genererar miljontals transaktioner.

Stora resurser har lagts på att skapa en tjänst där man i realtid och med stöd av machine learning optimerar erbjudande, beställningstid samt snittnota och därmed restaurangens hela lönsamhet. Systemet kommer att bli ett naturligt gränssnitt mot de nya digitala assistenterna som letat sig in i våra hem, bilar och telefoner.

 

Webbplats: futureordering.com

Sift Lab
Tidigare Infobaleen
Omvandlar kunddata till optimerade åtgärder

Utifrån spjutspetsforskning inom nätverksteori och komplexa system utvecklar Infobaleen nästa generations automatiserade och ständigt lärande analysmaskiner. Maskinerna revolutionerar arbetet för de som med flera olika och dåligt anpassade verktyg och mycket manuellt arbete försöker omvandla insamlade data till insikter och optimerade åtgärder.

Sift labs första produkt är ett kampanjverktyg för företag som försöker personifiera relationen med sina kunder genom att använda data om deras beteende. Verktyget gör det komplexa enkelt och omvandlar i ett enda arbetsmoment det ständiga flödet av kunddata till optimerade kampanjer. Därmed slipper företagen brottas med att samla in, kategorisera och analysera alla sina kunders data för att kunna förstå och utnyttja informationen.

Webbplats: www.siftlab.com

Lipigon
Läkemedel mot vällevnads- sjukdomar

Lipigon utvecklar nya behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Bolagets verksamhet bygger på över 50 års lipidforskning vid Umeå Universitet. Bolagets mål är att vara en ledande aktör inom vårt område och en självklar samarbetspartner för big pharma.

– Den investering Fort Knox gjort har haft avgörande betydelse för våra planer att bygga ett långsiktigt och uthålligt läkemedelsbolag med en rik produktportfölj, säger Stefan K Nilsson, vd och grundare, Lipigon.

 

Webbplats: lipigon.se

Omnio
Proteinbaserade läkemedelskandiater

Omnio AB, ett biotekniskt forsknings- och utvecklingsbolag. Huvudsyftet med Omnio är att utveckla proinflammatoriska proteinbaserade läkemedelskandidater baserade på plasmaproteinplasminogen. Plasminogen förekommer naturligt i tillräckliga halter i cirkulationen hos friska människor och kan således härledas genom blodplasmafraktioneringsprocedurer, såsom Cohn Process eller ProMetic’s PPPSTM-process.

 

Webbplats: omnio.se

Arevo
En revolution för växtnäringen

Arevo erbjuder helt unika biostimulanter och växtnäringsprodukter som kombinerar hög tillväxt och stresstålighet med klimatnytta och förenklad odling. Grundbulten är världsledande och banbrytande forskning om växters näringsupptag. Forskningsresultaten som ligger till grund för Arevos produkter är lika revolutionerande som enkla. Det handlar om hur växter kan använda sig av aminosyran arginin som naturligt innehåller det för växter så viktiga grundämnet kväve.

En viktig förmåga hos argininet är dess stimulerande egenskaper för rötter och mikrolivet i marken. Detta leder till att växterna blir mera stresståliga genom robusta och kraftfulla rotsystem som ger ökad överlevnad, hög tillväxt och förenklad odling. Detta har också visats i tester hos oberoende institut. Därför leder Arevos produkter helt enkelt till växtodling som kombinerar miljövänlighet med hög avkastning.

 

Webbplats: arevo.se

Pro Test Diagnostics
Test för bloddopning

Tillsammans representerar längdskidåkning, cykling, simning och löpning en bransch med flera miljarder dollar inklusive sponsorer, arrangörer och aktiva idrottare. I många uthållighetssportar ger bloddopning förbättrad fysisk prestanda genom användning av hormoner som erytropoeitin, eller blodtransfusion av ens eget blod.

Den verkliga omfattningen av bedrägerierna förblir odokumenterad eftersom det för närvarande inte finns någon accepterad metod för att upptäcka bloddoping om idrottaren använder sitt eget blod (autolog bloddopning). Ett test med hög tillförlitlighet har stor efterfrågan eftersom många idrottare de senaste åren har bekräftat användningen av blodtransfusion genom komplexa system. Eftersom dopningsmetoderna är i en oändlig utveckling genom idrottare, tränare och supportpersonal, måste antidopingregleringen sträva efter att vara ett steg framför.

Pro Test Diagnostics leder för närvarande utvecklingen av test för autolog bloddoping.

 

Webbplats: protestdiagnostics.com

Blå Huset
Hotell och restauranger i världsklass

Blå Huset skapar hotell-, restaurang- och konferensupplevelser i världsklass. Med prisbelönt arkitektur, design och starka koncept positionerar koncernen sina sju verksamheter inom en hårt konkurrensutsatt besöksnäring. Satsning, mål och framgångar bygger på en tidigt fastställd ambition att bidra till Umeås tillväxt och framtid genom att skapa attraktionskraft för såväl besökare, umebor och medarbetare.

Med hållbarhetsfokus, värdskap i världsklass och passionerade medarbetare vill Blå Huset bygga värde för generationer framöver med Stora Hotellet, U&Me hotel, Gotthards Krog, Kulturbageriet, P5 – möten, konferens & festvåning, Fika! och Sävargården.

 

Webbplats: blahuset.nu

Mitigram
Fintech

Mitigram har utvecklat den första och enda digital plattformen i sitt slag som kopplar samman exportörer, handlare och finansiella institutioner med syfte att facilitera, finansiera och säkra risker som uppstår vid gränsöverskridande handelsverksamhet. Företagets kunder omfattar multinationella företag, ledande råvaruhandlare och många av världens största banker. Dessa inkluderar exempelvis företag som Arcelor Mittal, Ericsson, Maire Tecnimont, Nokia, Olam och Total; och bankinstitut som exempelvis Commerzbank, HSBC, Standard Chartered Bank, Santander och Unicredit.

Mitigrams plattform gör det också möjligt för banker och finansiella institut att samarbeta med varandra genom utbyte av information i syfte att möjliggöra effektiv kommunikation och omfördelning samt koordinering av finansieringsbehov. Plattformen erbjuder därutöver stöd för förbättrade processer och effektiv regelefterlevnad genom omfattande automatiserade offertflöden och ger alla parter en bättre förståelse för marknadspris och kapacitet.

 

Webbplats: mitigram.com

EXIT-BOLAG
Hikki
Bad i kar

Människan har i alla tider haft en inneboende kraft att hålla elden vid liv. Den ger näring åt ögats flykt, framkallar minnen och berättelser. Reser man runt i glesbygden finner man tydliga spår hur folk på använder sig av ved för sitt energibehov eller för att skapa trivsel. Omsorgsfullt staplade vedtravar växer till monumentala skulpturer som förebådar en kall och lång vinter. Många av våra produkter har en stark relation till elden.

För att den är en given samlingspunkt där man värmer sig och lagar mat, där man värmer sig och för att den låter oss hitta tillbaka till vårt ursprung. Hikki producerar och säljer vedeldade badkar, bakugnar och andra vedeldade produkter. Allt med en tanke om designen, ursprunget, konsten och hantverket..

 

 

Fort Knox sålde tillbaka bolaget till grundaren 2024

 

Webbplats: hikki.se

Release Finans
finansiell länk mellan köpare och säljare

Vid investeringar är Release Finans den finansiella länken mellan köpare och säljare.
Bolagets passion, effektivitet och oöverträffade servicenivå gör dom till Sveriges bästa finanspartner.
Missionen är att göra affärer på ett enklare sätt vilket gör Release Finans lite annorlunda.

2004 startade Fort Knox tillsammans med grundarna bolaget som på 10 år gick från 0 till 750Mkr i omsättning. För att klara den fortsatta expansionen behövde Release Finans en ny ägare. 2024 existerades bolaget till Nordiska. Release Finans är fortfarande ett bolag med rötterna och grundare kvar i Umeå.

 

Webbplats: releasefinans.se

Dohi
Media och innovationshus

Dohi såldes tillbaka till grundaren under 2022

Ålö
Världsledande leverantör med säte i Umeå

Ålö är en av världens ledande leverantörer av lantbruksmaskiner och har idag säljbolag och fabriker i över 50 länder. Företaget startade 1949 och har sedan dess tillverkat högkvalitativa frontlastare under varumärkena Quicke® och Trima® samt tillhörande redskap under Original Implements™.

I början av 1990-talet inträdde Balticgruppen, sedermera Fort Knox, som ägare i Ålö och det har bidragit till företagets framgångar.

Fort Knox, Altor och Management sålde ÅLÖ i december 2019 till Tyska Jost

 

Webbplats: jost-world.com 

Webbplats: alo.se

Vnext
Öppna fibernät från Umeå till världen

VNext är en internationell leverantör av öppnanätlösningar till fiberägare och har i dag kunder i bland annat Sydafrika, Costa Rica och Storbritannien. Bolaget bildades 2014, men har en historia som började i Umeå 1997 och har gått igenom tre generationer – Riksbyggen, Bostream och Riksnet/Quadracom – som fokuserat på fiberbaserade bredbandsnät.

VNext identifierar och kontrakterar oberoende fiberägare, såsom fastighetsägare, kommuner och privata investerare. Företaget investerar i all nödvändig utrustning – såsom switchar, routrar och tillhörande mjukvara – så att ett öppet nät skapas.

VNext skriver också avtal med olika tjänsteleverantörer och driftar hela nätet under lång tid. På det öppna nätet väljer slutkunderna mellan olika tjänster som kan beställas och levereras omedelbart. 

Trots att bolagets avtal löper under lång tid och att investeringarna i utrustningen helt drivs av efterfrågan är investeringarna kapitalkrävande. 

VNext såldes i september 2020 till det Australiensiska Private Equity-bolaget AMP Capital. 

 

Webbplats: venturanext.net
Webbplats: vxfiber.se

Sourcevoid
Hosting för startups

Sourcevoid utvecklade en effektiv molnbaserad plattform för hosting av affärskritiska digitala tjänster. Plattformen och bolaget köptes av portföljbolaget Infobaleen.

BioResonator Good Eye

Mätare som bedömer grön starr

BioResonator Good Eye utvecklar och säljer en ögontrycksmätare som förenklar diagnosen av grön starr. Företagets stora konkurrensfördel är att deras mätapparat ART är så enkel att använda.

Med mätaren går det att göra en initial bedömning av grön starr redan i primärvården, något som kan spara både tid och resurser för vårdgivare över hela världen.

Limes audio
Ljud utan brus – ägs nu av Google

Limes audio har patent på en mjukvara, Truevoice, som får högtalarsystem och ljud att låta bättre genom att ta bort ekon och brus.

En del av företagets mission är att leverera världens bästa ljudkonferens-upplevelse. Bolaget blev under 2017 uppköpta av Google.

Telefon: +46 (0)90-202 50 50   |   Besöksadress: Västra kyrkogatan 1A   |   Mail: Hej@fort-knox.se   |   Postadress: Box 489, 901 09 Umeå   |   Hur vi behandlar dina personuppgifter