Hur vi behandlar dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 så trädde Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, ”GDPR”) i kraft i Sverige. Fort Knox behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra affärsmässiga åtaganden gentemot dig som individ. För att uppnå en tillfredsställande hantering av personuppgifterna så säkerställer vi exempelvis att:

• vi endast behåller den information som vi behöver för att utföra våra skyldigheter som företag eller för att stärka affärsförhållandet mellan dig som individ och vår organisation, och
• vi aldrig använder din personliga information för kampanjer, reklam eller andra sådana säljaktiviteter, och
• vi har en stabil och säker IT-miljö som minskar risken för överträdelse och distribution av din personliga information, och
• vi aldrig distribuerar din personliga information till personer utanför vår organisation om det inte är obligatoriskt enligt lag eller överenskommelse, samt
• vi sparar din personliga information i rimlig tid beroende på vårt affärsförhållande.

Ovan är en kort sammanfattning över hur Fort Knox hanterar din personliga information. Vi förstår dock att du som individ kan ha behov av att få mer information om hur vi hanterar specifika fall av din personliga information. Vänligen kontakta gärna John Valfridsson på John@Fort-Knox.se om du behöver komma i kontakt med oss rörande vår personuppgiftshantering.

Telefon: +46 (0)90-202 50 50   |   Besöksadress: Västra kyrkogatan 1A   |   Mail: Hej@fort-knox.se   |   Postadress: Box 489, 901 09 Umeå   |   Hur vi behandlar dina personuppgifter